دانلود بازیHarvest Moon Light of Hope

حداقل سیستم مورد نیاز Operating System: Windows 7, 8, 10 پردازنده: Intel i3 3rd-Generation 2.9GHz رم: ۴ GB RAM DirectX: Version 11 فضای خالی مورد نیاز روی هارد: ۱ GB available space دانلود منبع:سایت میلی دانلود