دانلود بازیGenetic Disaster

حداقل سیستم مورد نیاز Operating System: Windows 7 or newer پردازنده: I3 رم: ۲۰۴۸ MB RAM گرافیک: ATI mobility radeon DirectX: Version 9.0 فضای خالی مورد نیاز روی هارد: ۷۰۰ MB available space دانلود منبع:سایت میلی دانلود