دانلود بازیGenetic Disaster

حداقل سیستم مورد نیاز Operating System: Windows 7 or newer پردازنده: I3 رم: ۲۰۴۸ MB RAM گرافیک: ATI mobility radeon DirectX: Version 9.0 فضای خالی مورد نیاز روی هارد: ۷۰۰ MB available space دانلود منبع:سایت میلی دانلود

دانلود بازیGolem

حداقل سیستم مورد نیاز Operating System: Windows Vista, 7, 8, 10 پردازنده: Intel i5 or Equivalent رم: ۴ GB RAM گرافیک: Intel HD 4000 DirectX: Version 9.0c فضای خالی مورد نیاز روی هارد: ۴ GB available space دانلود منبع:سایت میلی دانلود